O projekcie

Projekt „Adaptacyjność sektora MMŚP województwa opolskiego ! jest realizowany przez firmę Consultor Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.1 na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału adaptacyjnego firm oraz ich pracowników z terenu województwa opolskiego działających w branży budowalnej, energetycznej i metalurgicznej.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.04.2013 – 31.03.2014 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki