Rekrutacja

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły i odbywać się będzie z poszanowaniem zasad równości dostępu, w okresie kwiecień 2013 – styczeń 2014

Pracodawcy chcący zgłosić pracownika na szkolenie muszą przedłożyć w biurze projektu komplet niezbędnych dokumentów aplikacyjnych tj.:

  • formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie o delegowaniu pracownika na szkolenie
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis z kserokopiami zaświadczeń o otrzymanej pomocy
  • dokumenty określające sytuację finansową pracodawcy za ostatnie zamknięte 3 lata obrotowe
  • podpisany regulamin

Pracownik oddelegowany na szkolenie zobligowany przedłożyć w biurze projektu komplet niezbędnych dokumentów aplikacyjnych tj.:

  • formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty do pobrania

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki