Uczestnicy projektu

Projekt skierowany jest do 44 MMŚP (zgodnie z art.4 ustawy z dn.02.07.2004 o swobodnie działalności gospodarczej) i ich 182 pracowników (36 kobiet, 146 mężczyzn) z obszaru województwa opolskiego, które:

  • do dnia 6 sierpnia 2012 r. nie korzystały ze wsparcia szkoleniowego w województwie opolskim w ramach poddziałania 8.1.1 POKL w latach 2007-2010
  • działają w branży metalurgicznej i/lub energetycznej i/lub budowlanej
  • nie znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej
  • wartość udzielonej pomocy de minimis dla przedsiębiorstwa nie przekroczyła pułapu 200 tys. euro w bieżącym roku i 2 poprzedzających go latach kalendarzowych.

W ramach projektu przewiduje się udział:

  • 36 mikroprzedsiębiorstw oraz 137 pracowników mikroprzedsiębiorstw
  • 6 małych przedsiębiorstw oraz 36 pracowników małych przedsiębiorstw
  • 2 średnich przedsiębiorstw oraz 9 pracowników średnich przedsiębiorstw

Ponadto przewiduje się, iż w ramach projektu 50% uczestników stanowić będą pracownicy o wykształceniu ponadgimnazjalnym (maksymalnie średnim lub zasadniczo zawodowym).

 
 

Copyright (c) Consultor Sp. z o.o. All rights reserved
Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki